Articles

DAKINI TEACHINGS

Dakini Teachings

by

Dakini Teachings by PerseusDistribution The words of advice collected in this book are part of the ancient tradition of religious texts known as terma…

yeshe-tsogyal

Yeshé Tsogyal

by

Yeshé Tsogyal’s Prayer A terma of Pema Lingpa ན་མོ་གུ་རུ༔ maha gurü jinlab kyi Mahā Guru, bless me བདག་ཀྱང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ༔ dak kyang tserab tamché du That…

gurupadma

Be Self-Liberated

by

A Teaching on Guru Rinpoche’s Supplication That All Thoughts Be Self-Liberated Tashi Chöling, Oregon, U.S.A. November 18, 2002 Tashi Delek! I hope that for…

Chokgyur Dechen Lingpa

Testament Prayer

by

Chokgyur Dechen Lingpa Further Information: Chokgyur Dechen Lingpa Treasury of Lives TBRC Author Profile (P564) ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ཆེམས་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།། The Testament Prayer to Orgyen Rinpoche ཨེ་མ་ཧོ༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང༔ emaho…

yeshe tsyogal

Yeshe Tsogyal’s Prayer

by

༈ མ་ཧཱ་གུ་རུ་གསོལ་འདེབས། A Terma Revealed by Pema Lingpa ན་མོ་གུ་རུ༔ NAMO GURU སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལོ་ནུབ་སྲིན་པོའྲི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་པའྲི་དུས༔ མང་ཡུལ་གུང་ཐང་ལ་ཐོག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྲིས་ཕྱག་དང་ བསོར་བ་བྱས༔ གུ་རུའྲི་ཞབས་སྲི་བོར་བླངས་ནས་སོན་ལམའདྲི་ལྟར་བཏབ་པ༔ It was when Padmasambhava, the great master, was about…