Articles

The Prayer for Spontaneously Accomplishing Wishes

By

༄༅། །གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མ་ནི། sol-deb sam-pa lhun-drub-ma ni The Prayer for Spontaneously Accomplishing Wishes ཨེ་མ་ཧོ༔ ནུབ་ཕོགས་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རེའི་བིན་རླབས་གཡོས༔ e-ma-ho: nub-chog de-wa cen-gi zhing-kham su: nang-wa tha-ye thug-jei…

Read More