Latest Post

tumblr_l8n6claQLf1qbgylwo1_r1_1280

Terma : Ārya Mañjuśrī Tantra Citta

༄༅། །ཨཱ་རྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏནྟྲ་ཙིཏྟ༔ Ārya Mañjuśrī Tantra Citta རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ gyagar ké du In the Indian language: ཨཱ་རྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏནྟྲ་ཙིཏྟ༔ arya manjushri tantra chitta ārya mañjuśrī tantra citta བོད་སྐད་དུ༔ böké…

Chokgyur Lingpa01a

Testament Prayer : Chokgyur Dechen Lingpa

Testament Prayer Guru Rinpoche Prayers | Termas | Tibetan Masters ›Chokgyur Dechen Lingpa English | བོད་ཡིག Chokgyur Dechen Lingpa Further Information: Chokgyur Dechen Lingpa…